Home

Welcome To SAICOMPUTER

गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही संगणक प्रशिक्षण क्षेत्रात आहोत. कॉम्पुटर चे अगदी प्राथमिक ज्ञानापासून ते नोकरी, वेवसायासाठी आवश्यक असलेले ज्ञानदानाचे काम आम्ही या सेंटर च्या माध्यमातून करत आलो आहोत.
या ज्ञानदानामुळे आमच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी खूप प्रगती केली आहे.
Over the past 10 years, we are in the area of computer training. Even the basic knowledge of computers from a job, we are doing the work jnanadanace required vevasaya through the center.
Too many of our students ARE SUCCESS IN LIFE.

Get In Touch

Courses

Typing

MS-CIT

MS-Office

Spoken English